TCVN 5754-1993 - Không Khí Vùng Làm Việc - Phương Pháp Xác Định Nồng Độ Hơi Độc - Phương Pháp Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 20, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5754-1993 - Không Khí Vùng Làm Việc - Phương Pháp Xác Định Nồng Độ Hơi Độc - Phương Pháp Chung Lấy Mẫu
  Tiêu chuẩn này quy định 3 phương pháp lấy mẫu hơi khí độc ở vùng làm việc gồm: phương pháp lấy mẫu trực tiếp, phương pháp hấp thụ bằng dung tích, phương pháp hấp thụ bằng chất rắn để sau đó phân tích ở phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng để l ấy mẫu ở môi trường k hông khí nói chung. Vị trí, thời gian, địa điểm lấy mẫu và số lượng mẫu cần phải đáp ứng được nội dung công việc đề ra. Khảo sát đánh giá sơ bộ thành phần nồng độ hơi khí độc tại nơi cần tiến hành lấy mẫu, trên cơ sở đó xác định phương pháp lấy mẫu phù hợp. Dán nhãn ống, bình đựng mẫu, cần ghi rõ các thông tin cần thiết về ngày tháng, nơi lấy mẫu, vị trí lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, tốc độ lấy mẫu thể tích mẫu và loại hơi khí độc.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5754:1993
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Không khí vùng làm việc. Phương pháp xác định nồng độ hơi độc. Phương pháp chung lấy mẫu
  • Năm ban hành/Publishing Year 1993-12-31, 1852/QĐ-TĐC; 2008
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Work place air. Methods for determination of mass concentration of toxic gases and vapours. General sampling methods
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/c1bgbopcs25omm2/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page