TCVN 5755-1993 - Cấp Chính Xác Của Phương Tiện Đo - Yêu Cầu Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5755-1993 - Cấp Chính Xác Của Phương Tiện Đo - Yêu Cầu Chung
  Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về phân loại cấp chính xác của phương tiện đo, phương pháp quy định các đặc trưng đo lường tương ứng với cấp chính xác và cách ký hiệu cấp chính xác. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phương tiện đo (vật đo, dụng cụ đo, chuyển đổi đo) có sai số do quán tính không đáng kể so với các sai số khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phương tiện đo có định mức riêng đối với sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống, các phương tiện đo mà khi sử dụng phải tính đến các đặc trưng động để xác định sai số của phép đo. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho các loại dụng cụ chỉ thị "0".
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5755:1993
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cấp chính xác của phương tiện đo. Yêu cầu chung
  • Năm ban hành/Publishing Year 1993-12-31, 1852/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Measuring instruments. Class of accuracy. General requirements
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/ma709t692t9uvkf/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page