TCVN 5801-2A-2005 - Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa - Phần 2A Thân Tàu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 7, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5801-2A-2005 - Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa - Phần 2A Thân Tàu
  Phần này của Quy phạm được áp dụng trong thiết kế, đóng mới các tàu vỏ thép và bê tông cốt thép trong phạm vi được nêu ở 1.1, Chương 1, Phần 1A của Quy phạm này. Những tàu đang được đóng theo thiết kế đã được Đăng kiểm duyệt trước ngày mà Quy phạm này có hiệu lực thì nội dung của Phần này phải được tuân thủ đến mức độ không vượt quá nội dung của Quy phạm vẫn còn hiệu lực trong lúc duyệt thiết kế tàu đó; Những tàu đang khai thác hoặc sửa chữa phải tuân thủ các yêu cầu của Quy phạm đã được áp dụng để duyệt thiết kế tàu đó;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5801-2A:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa. Phần 2A: Thân tàu
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-06-12, 1356/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rules for the classification and construction of inland waterway ships. Part 2A: Hull
  • Thay thế/Replace TCVN 5801-2:2001
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7617DD678B8505A/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page