TCVN 5847-1994 - Cột Điện Bê Tông Cốt Thép Ly Tâm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5847-1994 - Cột Điện Bê Tông Cốt Thép Ly Tâm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10 đến 20 m không dự ứng lực trước (sau đây gọi tắt là cột) dùng làm cột điện các đường dây trên không và trạm điện. Cột phải được chế tạo theo đúng thiết kế phù hợp với TCVN 5574: 1991 do cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và ban hành. Bê tông đúc cột là bê tông nặng mác không nhỏ hơn mác 300. Cường độ chịu nén thực tế của bê tông không nhỏ hơn 90% mác bê tông thiết kế. Chi tiết thép để lỗ bắt xà và lỗ tiếp đất dùng thép các bon chất lượng thường theo TCVN 1765: 1985 và phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page