TCVN 5884-1995-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Phương Pháp Thử Độ Cứng - Bảng Các Giá Trị Độ Cứng Vicke

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5884-1995-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Phương Pháp Thử Độ Cứng - Bảng Các Giá Trị Độ Cứng Vicke Dùng Cho Phép Thử Trên Bề Mặt Phẳng HV 5 Đến HV 100
  Tiêu chuẩn này qui định bảng tính toán các giá trị độ cứng vicke dùng cho phép thử trên bề mặt phẳng phù hợp với TCVN 5888 – 1995 (ISO 6507/1). Các bảng của hệ số hiệu chỉnh dùng cho phép thử trên bề mặt hình cầu hoặc trên bề mặt hình trụ theo TCVN 5888 – 1995, phụ lục B. Bảng 1 bao gồm một dãy trị số đường chéo vết lõm d trong khoảng 0,056 và 1,999 mm.Tiêu chuẩn trích dẫn: TCVN 5888 – 1995 (ISO 6507/1) Vật liệu kim loại – Phương pháp thử độ cứng – Thử vicke – HV5 đến HV100.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5884:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Phương pháp thử độ cứng. Bảng các giá trị độ cứng Vicke dùng cho phép thử trên bề mặt phẳng HV 5 đến HV 100
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-07-12, 1219/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Hardness test. Tables of Vickers hardness values for use in tests made on flat surfaces HV 5 to HV 100
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 258-1:2002
  • Tương đương/Adoption ISO 409/1:1982
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/chiui4hoz1mf2dx/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page