TCVN 5895-1995 - Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Biểu diễn kích thước modun - các đường và lưới

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 15, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page