TCVN 5926-3-2007 - Cầu Chảy Hạ Áp - Phần 3 Yêu Cầu Bổ Sung Đối Với Cầu Chảy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 7, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5926-3-2007 - Cầu Chảy Hạ Áp - Phần 3 Yêu Cầu Bổ Sung Đối Với Cầu Chảy Để Người Không Có Chuyên Môn Sử Dụng (Cầu Chảy Chủ Yếu Để Dùng Trong Gia Đình Và Các Ứng Dụng Tương Tự)
  Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 5926-1 (IEC 60269-1): Cầu chảy hạ áp - Phần 1: Yêu cầu chung. Việc đánh số các điều và các bảng trong tiêu chuẩn này tương ứng với số điều và số Bảng trong Phần 1. Tuy nhiên, các bảng bổ sung thì được viết bằng chữ in hoa, ví dụ Bảng A, Bảng B, v.v… Nếu dưới đây không có quy định nào khác được chỉ ra thì cầu chảy thuộc phạm vi các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải phù hợp với tất cả các yêu cầu của TCVN 5926-1 (IEC 60269-1) và cũng phải phù hợp với các yêu cầu bổ sung dưới đây.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5926-3:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cầu chảy hạ áp. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người không có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-09-13, 1929/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)
  • Thay thế/Replace TCVN 5927-1995
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60269-3:1987 With Amendment 1:2003
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/002689FDD288169/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page