TCVN 5937:2005 - Chất lượng không khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 1, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  1.1 Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản,gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), bụi lơ lửng và bụi PM10 (bụi 10<hoặc = µm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh.
  1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng đánh giá chất lỏng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.
  1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng đánh giá chất lỏng không khí trong phạm vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 1, 2014

Share This Page