TCVN 5950-2-1995-ISO - Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Chất Lượng - Phần 2 Các Chuẩn Mực Về Trình Độ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5950-2-1995-ISO - Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Chất Lượng - Phần 2 Các Chuẩn Mực Về Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá Hệ Thống Chất Lượng
  Để tiến hành có hiệu quả và thống nhất việc đánh giá hệ thống chất lượng xác định trong TCVN 5950-1:1995 cần có các chuẩn mực tối thiểu cho các chuyên gia đánh giá chất lượng. TCVN 5950-2:1995 mô tả các chuẩn mực tối thiểu này. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp phương pháp để xem xét và duy trì sự phù hợp của các chuyên gia đánh giá. Thông tin này ghi trong phụ lục A, là một phần của tiêu chuẩn này. Phụ lục B chứa thông tin về việc chứng nhận chuyên gia đánh giá quốc gia nhưng không phải là một phần của tiêu chuẩn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5950-2:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng. Phần 2: Các chuẩn mực về trình độ đối với chuyên gia đánh giá hệ thống chất lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-05-23, 1018/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Guidelines for auditing quality systems. Part 2: Qualification criteria for quality systems auditors
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Tương đương/Adoption ISO 10011/2:1991
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/djwd9q0qdkn8chd/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page