TCVN 5961-1995-ISO - Chất Lượng Đất - Ảnh Hưởng Của Các Chất Ô Nhiễm Lên Giun Đất (EISENIA FETIDA)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5961-1995-ISO - Chất Lượng Đất - Ảnh Hưởng Của Các Chất Ô Nhiễm Lên Giun Đất (EISENIA FETIDA) - Xác Định Độ Độc Cấp Tính Bằng Cách Sử Dụng Nền Đất Nhân Tạo
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ độc tối đa của các chất đối với giun đất-(Eisinia fetida) qua da và qua chất dinh dưỡng bằng cách sử dụng một chất nền nhân tạo. Phương pháp này không áp dụng cho các chất dễ bay hơi tức là những chất mà giá trị H (hằng số Henry) hoặc hệ số riêng phần không khí nước lớn hơn 1 hoặc cho các chất có áp suất hơn lớn hơn 0,0133 Pa ở 250C. Phương pháp này không tính đến khả năng phân huỷ của chất thử.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5961:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất (EISENIA FETIDA). Xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-04-25, 903/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Effects of pollutants on earthworms (Eisenia tetida). Determination of acute toxicity using artificial substrate
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11268/1:1993
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/9btryyody4f7chq/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page