TCVN 5963-1995-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Chất Khô Và Hàm Lượng Nước Trên Cơ Sở Khối Lượng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5963-1995-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Chất Khô Và Hàm Lượng Nước Trên Cơ Sở Khối Lượng - Phương Pháp Khối Lượng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước của mẫu đặt trên cơ sở khối lượng. Có thể dùng phương pháp này cho tất cả các loại mẫu đất. Những mẫu đất được làm khô ngoài không khí, ví dụ như các mẫu đã được xử lí trước theo ISO 11464, và các mẫu đất ẩm dã ngoại áp dụng các trình tự khác nhau. Để xác định hàm lượng nước của đất trên cơ sở thể tích hãy xem ISO 11461. Những tiêu chuẩn sau đây sử dụng cùng với tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn đều được soát xét lại một cách thường xuyên, vì vậy khuyến khích sử dụng những tiêu chuẩn mới nhất.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5963:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định chất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng. Phương pháp khối lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-04-25, 903/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of dry matter and water content on a mass basis. Gravimetric method
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6648:2000
  • Tương đương/Adoption ISO 11465:1986
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/u9qhaceouv39kan/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page