TCVN 5987-1995 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ Ken - Đan (Kjeldahl) - Phương Pháp Sau Khi Vô Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5987-1995 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ Ken - Đan (Kjeldahl) - Phương Pháp Sau Khi Vô Cơ Hóa Với Sêlen
  Tiêu chuẩn này trình bày một phương pháp để xác định nitơ kiểu Ken-dan. Chỉ xác định được nitơ có số oxi hóa ba âm. Nitơ hữu cơ dưới dạng azit, azin, azo, hidrazon, nitrit, nitro, nitrozo, oxim hoặc semicacbazon không được xác định định lượng. Nitơ có thể không bị chuyển hóa hoàn toàn từ các hợp chất dị vòng chứa nitơ. Phương pháp này áp dụng để phân tích nước chưa xử lý, nước uống và các loại nước thải. Có thể xác định hàm lượng nitơ CN đến 10mg trong phần mẫu phân tích . Nếu dùng 10ml mẫu thử thì hàm lượng này tương đương với nồng độ mẫu là CN = 1000mg/l. Giới hạn phát hiện thực nghiệm (bậc tự do 4), dùng 100ml mẫu thử, là CN = 1mg/l. Độ nhạy khi dùng 100ml mẫu thử, 1,0ml axit clohidric 0,02 mol/l tương đương với CN = 2,8mg/l. ISO 7150/1, Chất lượng nước - Xác định amoni - Phần 1: Phương pháp trắc quang.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page