TCVN 5988-1995-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Amoni - Phương Pháp Chưng Cất Và Chuẩn Độ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5988-1995-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Amoni - Phương Pháp Chưng Cất Và Chuẩn Độ
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chưng cất và chuẩn độ để xác định amoni trong nguồn nước chưa xử lí, nước uống và nước thải. Chất cản trở chính là ure vì nó cùng bị chưng cất dưới dạng amoniac trong các điều kiện tương tự và làm cao kết quả. Các amin dễ bay hơi cũng bị chưng cất và phản ứng với axit trong quá trình chuẩn độ, và như vậy làm cao kết quả. Các cloramin có trong mẫu nước đã được clo hoá bị xác định bằng phương pháp tương tự. Điều chỉnh pH của phần mẫu thử đến khoảng 6,0 - 7,4. Thêm magiê oxit để tạo môi trường kiềm yếu, chưng cất amoniac được giải phóng và thu vào bình chứa có sẵn dung dịch boric. Chuẩn bị amoni trong phần cất được bằng dung dịch chuẩn axit boric/chỉ thị.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5988:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-04-25, 903/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of aminonium. Distillation and titration method
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 5664:1984
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/2e2qs9dpdxl9a1d/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page