TCVN 5999-1995 - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Hướng Dẫn Lấy Mẫu Nước Thải

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5999-1995 - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Hướng Dẫn Lấy Mẫu Nước Thải
  Tiêu chuẩn này quy định những chi tiết về lấy mẫu nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, nghĩa là các kể hoạch lấy mẫu và kĩ thuật lấy mẫu. Nó được dùng cho mọi loại nước thải, nghĩa là nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt thô hoặc đã xử lí. Tiêu chuẩn này không quy định việc lấy mẫu khi có sự cố tràn, mặc dầu các phương pháp (lược trình bày có thể áp dụng cho một số trường hợp. Một chương trình lấy mẫu có thể nhằm nhiều mục tiêu. Một số mục tiêu thông thường là:
  - Xác định nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải;
  - Xác định tải lượng các chất ô nhiễm được mang bởi dòng nước thải;
  - Cung cấp số liệu để vận hành các trạm xử lí nước thải;
  - Xác định xem các giới hạn tải lượng thải có được tuân thủ hay không;
  - Cung cấp so liệu để đánh thuế nước thải.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page