TCVN 6039-2-2008-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Khối Lượng Riêng Của Chất Dẻo Không Xốp - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, May 13, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 6039-2-2008 thay thế cho TCVN 6039-1995. TCVN 6039-2-2008 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6039-2:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất dẻo. Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp. Phần 2: Phương pháp cột gradien khối lượng riêng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2932/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. Part 2: Density gradient column method
  • Thay thế/Replace TCVN 6039:1995
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 1183-2:2004
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/223673600/6039-2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 27, 2017

Share This Page