TCVN 6064-1995 - Công Nghệ Thông Tin - Bố Trí Bàn Phím Chữ Việt Cho Các Hệ Văn Phòng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6064-1995 - Công Nghệ Thông Tin - Bố Trí Bàn Phím Chữ Việt Cho Các Hệ Văn Phòng
  TCVN 6064 : 1995 được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây: ECMA – 115 : 1986; ISO 9995 : 1993; TCVN 5712 : 1993.
  TCVN 6064 : 1995 do Tiểu ban Bàn phím chữ Việt thuộc Ban Kỹ thuật Công nghệ Thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page