TCVN 6087-2010-ISO - Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Tro

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 22, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 6087-2010 thay thế TCVN 6087-2004. TCVN 6087-2010 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45/SC2 Cao su - Phương pháp thủ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6087:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cao su. Xác định hàm lượng tro
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010-11-08, 2440/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rubber. Determination of ash
  • Thay thế/Replace TCVN 6087:2004
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 247:2006
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/225615816/6087
   
  Last edited by a moderator: Jul 1, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 6087-2010-ISO - Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Tro
   

Share This Page