TCVN 6090-1-2010-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hoá - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 1 Xác Định

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 22, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 6090-1-2010 thay thế TCVN 6090-1-2004. TCVN 6090-1-2010 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45/SC2 Cao su - Phương pháp thủ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6090-1:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cao su chưa lưu hoá. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt. Phần 1: Xác định độ nhớt Mooney
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010-11-08, 2440/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rubber, unvulcanized. Determinations using a shearing-disc viscometer. Part 1: Determination of Mooney viscos
  • Thay thế/Replace TCVN 6090- 1:2004
  • Tình trạng/Status H
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6090-1:2015
  • Tương đương/Adoption ISO 289-1:2005
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/225615810/6090
   
  Last edited by a moderator: Jun 27, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 6090-1-2004-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hoá - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 1 Xác Định Độ Nhớt Mooney
   

Share This Page