TCVN 6093-1995-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Chỉ Số Màu

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 23, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định chỉ số màu của các loại cao su thiên nhiên trong đó có cao su SVR theo thang màu chuẩn. Mẫu cao su được ép thành miếng tròn trong khuôn có kích thước chuẩn dưới áp xuất 350 N/ cm2 ở nhiệt độ 150ºC trong 5 phút. Sau đó so màu của mẫu thử với kính màu chuẩn Lovibond trên nền trắng và ánh sáng ban ngày
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6093:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cao su thiên nhiên. Xác định chỉ số màu
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-09-23, 1635/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Natural rubber. Colour index test
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6093:2004
  • Tương đương/Adoption ISO 4660:1991
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/225777899/6093
   
  Last edited by a moderator: Jun 29, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 6093-1995-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Chỉ Số Màu
   

Share This Page