TCVN 6112-2010-ISO - Sản Phẩm Thép - Hệ Thống Đánh Giá Trình Chuyên Môn Cá Nhân Thử Không Phá Hủy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6112-2010-ISO - Sản Phẩm Thép - Hệ Thống Đánh Giá Trình Chuyên Môn Cá Nhân Thử Không Phá Hủy Của Cơ Sở Sử Dụng Lao Động
  Tiêu chuẩn này mô tả hệ thống đánh giá trình độ chuyên môn đối với cá nhân thử không phá hủy (sau đây gọi là NDT) của cơ sở sử dụng lao động, thực hiện kiểm tra các sản phẩm thép sau đây :
  - Ống (hàn hoặc không hàn);
  - Các sản phẩm phẳng, sản phẩm dài, thanh ray, xà, thép hình, đòn, dây.
  Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực của cá nhân thử NDT bậc 1 và bậc 2 để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong thử các sản phẩm thép. Trình độ chuyên môn do cơ sở sử dụng lao động yêu cầu cho từng phương pháp và sản phẩm cụ thể.
  • TCVN 6112-2010-ISO 11484 : 2009
  • TCVN/TC 135 Thử không phá hủy
  • Năm 2010
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/9...rình+Chuyên+Môn+Cá+Nhân+Thử+Không+Phá+Hủy.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page