TCVN 6114-1996 - Ông Thép Không Hàn Chịu Lực - Thử Siêu Âm Toàn Mặt Biển Để Phát Hiện Các Khuyết Tật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6114-1996 - Ông Thép Không Hàn Chịu Lực - Thử Siêu Âm Toàn Mặt Biển Để Phát Hiện Các Khuyết Tật
  TCVN 6114 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 9305 : 1989.
  TCVN 6114 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của việc thử bằng sóng ngang siêu âm toàn mặt biên ống thép không hàn chịu áp lực để phát hiện các khuyết tật ngang theo 4 mức chấp nhận khác nhau (xem bảng 1). Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra ống có đường kính ngoài lớn hơn hay bằng 9 mm. Việc kiểm tra siêu âm nêu trong tiêu chuẩn này thường được tiến hành trên ống đã hoàn tất mọi công đoạn của quá trình sản xuất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page