TCVN 6117-2010 - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Khối Lượng Quy Ứớc Theo Thể Tích

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 30, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6117-2010 - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Khối Lượng Quy Ứớc Theo Thể Tích (Trọng Lượng Của 1 Lít Trong Điều Kiện Không Khí)
  TCVN 6117 : 2010 thay thế TCVN 6117 : 2007;
  TCVN 6117 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 6883 : 2007;
  TCVN 6117 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng quy ước theo thể tích (trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí) của dầu mỡ động vật và thực vật (dưới đây gọi là chất béo) để chuyển thể tích sang khối lượng hoặc khối lượng sang thể tích.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page