TCVN 6119-1996-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Điểm Nóng Chảy Trong Ống Mao Dẫn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 7, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6119-1996-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Điểm Nóng Chảy Trong Ống Mao Dẫn (Điểm Trượt)
  Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp xác định điểm nóng chảy của dầu mỡ động vật và thực vật trong ống mao dẫn hở, thông thường được coi là điểm trượt (qui định cho các mỡ dưới đây):
  a) Phương pháp A chỉ áp dụng cho mỡ động vật và thực vật đông đặc ở nhiệt độ bình thường và không được thể hiện rõ rệt đa dạng;
  b) Phương pháp B áp dụng cho tất cả các loại dầu mỡ động vật và thực vật đông đặc ở nhiệt độ thường và phương pháp này được dùng cho các loại mỡ có hình thể đa dạng chưa biết.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6119:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn (điểm trượt)
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-10-26, 2569/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Animal and vegetable fats and oils. Determination of melting point in open capilary tubes (slips point)
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6119:2007
  • Tương đương/Adoption ISO 6321:1991
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F8078C650037C3B
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page