TCVN 6119-2007-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Điểm Nóng Chảy Trong Ông Mao Dẫn Hở

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6119-2007-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Điểm Nóng Chảy Trong Ông Mao Dẫn Hở (Điểm Trượt)
  Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định điểm nóng chảy (dưới đây gọi là chất béo) của dầu mỡ động vật và thực vật trong ống mao dẫn hở, thông thường được coi là điểm trượt:
  - Phương pháp A áp dụng cho các loại mỡ động vật và thực vật ở thể rắn dưới nhiệt độ thường và không làm mất đi hình thể đặc trưng của sản phẩm.
  - Phương pháp B áp dụng cho tất cả các loại dầu mỡ động vật và thực vật đông đặc ở nhiệt độ thường và phương pháp này được dùng cho các loại mỡ có hình thể đa dạng chưa biết. Phương pháp xác định điểm nóng chảy của mẫu dầu cọ được nêu trong Phụ lục A.
  • TCVN 6119-2007-ISO 6321:2002
  • TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật
  • Ngày ban hành: 2007-06-19, 1102/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 9
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/uvyaalfamubbeur/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page