TCVN 6123-1-1996-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Chất Không Xà Phòng Hóa - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 12, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6123-1-1996-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Chất Không Xà Phòng Hóa - Phần 1 Phương Pháp Nhanh Dùng Chất Chiết Đietyl Este (Phương Pháp Chuẩn)
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn dùng dietyl ete để chiết nhằm xác định chất không xà phòng hóa của dầu mỡ động vật và thực vật. Phương pháp không áp dụng cho các chất sáp. Phương pháp này cho kết quả gần đúng đối với các loại mỡ có hàm lượng chất không xà phòng hóa cao, thí dụ đối với các loại mỡ được chiết từ các loại động vật biển. Phụ lục A mô tả phương pháp sử dụng chiết xuất n-hexan, cho các kết quả giống nhau đối với nhiều loại dầu mỡ của động vật, thực vật, nhưng do sự khác nhau về tính hòa tan của một số thành phần của chất không xà phòng hóa.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6123-1:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định chất không xà phòng hoá. Phần 1: Phương pháp dùng chất chiết đietyl este (phương pháp chuẩn)
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-10-26, 2569/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Animal and vegetable fats and oils. Determination of unsaponifiable matter. Part 1: Method using diethyl ether extraction (reference method)
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6123:2007
  • Tương đương/Adoption ISO 3596/1:1988
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/z8hrqcirbwcl09x/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page