TCVN 6131-1-1996-ISO - Yêu Cầu Đảm Bảo Chất Lượng Đối Với Phương Tiện Đo - Phần 1 Hệ Thống Xác Nhận

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6131-1-1996-ISO - Yêu Cầu Đảm Bảo Chất Lượng Đối Với Phương Tiện Đo - Phần 1 Hệ Thống Xác Nhận Đo Lường Đối Với Phương Tiện Đo
  Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với người cung ứng để đảm bảo các phép đo được thực hiện với độ chính xác cho trước. Tiêu chuẩn cũng bao gồm cả những hướng dẫn về việc thực hiện các yêu cầu này. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho phương tiện đo dùng trong việc chứng minh sự phù hợp với quy định kỹ thuật, không áp dụng cho những khoản mục khác của phương tiện đo. Tiêu chuẩn này không đề cập nhiều đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả đo như phương pháp đo, năng lực của nhân viên v.v…, những vấn đề này được đề cập riêng trong các tiêu chuẩn khác thí dụ như được đưa ra trong 1.4.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6131-1:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với phương tiện đo. Phần 1: Hệ thống xác nhận đo lường đối với phương tiện đo
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-09-10, 2628/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quality assurance requirements for measuring equipment. Part: Metrological confirmation system for measuring equipment
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN ISO 10012:2007
  • Tương đương/Adoption ISO 10012/1:1992
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/ki6orpxtb13lw6m/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page