TCVN 6134-1996 - Chất Lượng Đất - Xác Định Dư Lượng 2.4-D Trong Đất - Phương Pháp Sắc Ký Khí Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6134-1996 - Chất Lượng Đất - Xác Định Dư Lượng 2.4-D Trong Đất - Phương Pháp Sắc Ký Khí Lỏng Hiệu Suất Cao
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lượng dư lượng 2.4-D trong đất. Phương pháp này có thể áp dụng để xác định mức độ ô nhiễm đất do sử dụng chất này cũng như các loại hoá chất trừ cỏ thuộc nhóm phenoxyaxetic axit khác để bảo vệ cây trồng, hay do rò rỉ khi vận chuyển, bảo quản. Giới hạn phát hiện của máy: Khả năng phát hiện cao nhất của thiết bị phân tích đối với đối tượng phân tích. Khi thiết bị phân tích là máy sắc lí lỏng, giới hạn phát hiện là lượng hoạt chất nhỏ nhất đưa vào máy để thu được píc sắc kí có chiều cao gấp ba lần độ nhiễu đường nền ở độ nhạy tối đa có thể được khi vận hành.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6134:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định dư lượng 2,4-D trong đất. Phương pháp sắc ký khí lỏng hiệu suất cao
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-12-27, 3006/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of 2,4-D in soil. High performence liquid chromatographic method (HPLC)
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6134:2009
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/8ch3emqtt3tb660/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page