TCVN 6135-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Dư Lượng Fenvalerat - Phương Pháp Sắc Kí Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 31, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6135-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Dư Lượng Fenvalerat - Phương Pháp Sắc Kí Lỏng Hiệu Năng Cao
  TCVN 6135 : 2009 thay thế cho TCVN 6132 : 1996.
  TCVN 6135 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định dư lượng fenvalerat trong đất do sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hoặc rò rỉ khi vận chuyển, bảo quản. Giới hạn xác định của phương pháp là 0,02 ppm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page