TCVN 6137-1996-ISO - Không Khí Xung Quanh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Nitơ Điôxit

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6137-1996-ISO - Không Khí Xung Quanh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Nitơ Điôxit - Phương Pháp Griess-Saltzman Cải Biên
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp Griss – Saltzman cải biên để xác định nồng độ khối lượng của nitơ dioxit có trong không khí xung quanh. Phương pháp này dùng để xác định nồng độ khối lượng của nitơ dioxit trong không khí xung quanh trong khoảng từ 0,010 đến 20 mg/m3. Thời gian lấy mẫu từ 10 phút đến 2 giờ. Do độ bền theo thời gian của dung dịch mẫu bị hạn chế, khoảng thời gian từ lúc kết thúc lấy mẫu đến lúc đo không được vượt quá 8 giờ. Các chất có trong không khí nghiên cứu, và do đó có trong mẫu khí, có ảnh hưởng đến số đọc của thiết bị, được nêu ở 8.5. Thông tin về các đặc tính được nêu ở 9.2.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6137:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ đioxit. Phương pháp Griss-Saltzman cải biên
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-12-07, 2802/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Ambient air. Determination of the mass concentration of nitrogen dioxide. Modified Griess-Saltzman method
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6137:2009
  • Tương đương/Adoption ISO 6768:1985
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/3dwgi8d4fcc4jjd/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page