TCVN 6137-2009 - Không Khí Xung Quanh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Nitơ Điôxit

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6137-2009 - Không khí xung quanh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Nitơ Điôxit - Phương Pháp Griess-Saltzman Cải Biên
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp Griess-Saltzman cải biên xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit có mặt trong không khí xung quanh. Phương pháp này được áp dụng để xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit có mặt trong không khí xung quanh và có giới hạn trong khoảng nồng độ từ 0,003 mg/m3 đến 2 mg/m3 với thời gian lấy mẫu từ 10 min đến 2 h. Những chất có mặt trong khối không khí được nghiên cứu và do đó có mặt trong mẫu khí được biết là có ảnh hưởng đến sự hiển thị kết quả của thiết bị, được nêu trong 7.4. Thông tin về các đặc tính được nêu trong 8.2.
  TCVN 6137 : 2009 thay thế TCVN 6137 : 1996
  TCVN 6137 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6768 : 1998
  TCVN 6137 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page