TCVN 6170-2-2017 - Giàn Cố Định Trên Biển - Phần 2 Điều Kiện Và Tải Trọng Môi Trường

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 12, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6170-2-2017 - Giàn Cố Định Trên Biển - Phần 2 Điều Kiện Và Tải Trọng Môi Trường
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho việc mô hình hóa, phân tích và dự báo điều kiện môi trường cũng như tính toán các tài trọng môi trường gây ra do gió, sóng và dòng chảy tác động lên giàn cố định trên biền (sau đây gọi tắt là giàn).
  Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chuẩn thiết kế hợp lý và đánh giá các tải trọng lên kết cấu giàn cố định trên biển chịu tác động của gió, sóng và dòng chảy.
  Tiêu chuẩn này là cơ sờ kỹ thuật áp dụng cho các giai đoạn: thiết kế, lắp đặt giàn cố định trên biển.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 6170-2:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Giàn cố định trên biển. Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3928/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Fixed offshore platforms. Part 2:Environmental conditions and environmental loads
  • Thay thế/Replace: TCVN 6170-2:1996
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6E166960FF4B04A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page