TCVN 6191-2-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Phát Hiện Và Đếm Số Bào Tử Vi Khuẩn Kị Khí Khử Sunfit

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6191-2-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Phát Hiện Và Đếm Số Bào Tử Vi Khuẩn Kị Khí Khử Sunfit (Clostridia) - Phần 2 Phương Pháp Màng Lọc
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát hiện và đếm các bào tử của các vi khuẩn kỵ khí khử sunphit (clostridia) bằng phương pháp màng lọc. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại nước, trừ khi có một lượng lớn các chất bị giữ lại trên màng lọc. Với mục đích của tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau đây: Clostridia: Là các vi sinh vật kỵ khí có khả năng hình thành các bào tử, khử sunphit, nó thuộc họ Bacillaceae và giống clostridium.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6191-2:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sunphit (Clostridia). Phần 2: Phương pháp màng lọc
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia). Part 2: Method by membrane filtration
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6461/2:1986(E)
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/91jf7g855q5bg01/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page