TCVN 6196-1-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Natri Và Kali - Phần 1 Xác Định Natri

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6196-1-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Natri Và Kali - Phần 1 Xác Định Natri Bằng Trắc Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định natri hoà tan bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) dùng để phân tích nước uống và nước thô. Phương pháp này có thể áp dụng đối với các mẫu nước có nồng độ khối lượng của natri từ 5 mg/l đến 50 mg/l. Có thể mở rộng phạm vi giới hạn thấp hơn hoặc cao hơn nếu chọn yếu tố pha loãng khác với yếu tố qui định trong điều 8. Các ion có mặt bình thường trong nước uống và nước thô không ảnh hưởng đối với việc xác định natri bằng trắng phổ hấp thụ nguyên tử.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6196-1:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 1: Xác định natri bằng trắc phổ hấp thụ nguyên tử
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Detection of sodium and potassium. Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 9964/1:1993(E)
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/mfs81a8w8gc11hw/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page