TCVN 6196-2-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Natri Và Kali - Phần 2 Xác Định Kali

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6196-2-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Natri Và Kali - Phần 2 Xác Định Kali Bằng Phương Pháp Trắc Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  Phần này của tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định kali hòa tan bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS). Dùng để phân tích nước thô và nước uống. Phương pháp này chỉ áp dụng đối với các mẫu nước có nồng độ kali trong khoảng từ 5 mg/l đến 50 mg/l. Khoảng này có thể mở rộng tới các giới hạn cao hơn hoặc thấp hơn nếu các hệ số pha loãng được chọn khác hệ số qui định trong điều 8. Các ion thường có mặt trong nước thô và nước uống không gây nhiễu khi xác định kali bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6196-2:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 2: Xác định kali bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of sodium and potassium. Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 9964/2:1993(E)
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/7dj3jikiv57poeg/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page