TCVN 6197-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Cađimi Bằng Trắc Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6197-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Cađimi Bằng Trắc Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  Phương pháp này được áp dụng để phân tích nước và nước thải khi nồng độ cadimi nằm trong khoảng từ 0,05 mg/l đến 1 mg/l. Cũng có thể xác định được những nồng độ cao hơn nếu pha loãng mẫu. Với những nồng độ cadimi thấp hơn, cần axit hóa trước bằng axit nitric và cô cẩn thận mẫu nước. Phương pháp có thể xác định được cadimi trong các loại bùn và trầm trích sau khi phân hủy mẫu bằng phương pháp thích hợp và chú ý tránh để tạo thành kết tủa.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6197:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định cađimi bằng trắc phổ hấp thụ nguyên tử
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-12-07, 2802/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of cadimium by atomic absorption spectrometry
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6197:2008
  • Tương đương/Adoption ISO 5961:1984(E)
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/39nm6qi12c4mqfz/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page