TCVN 6199-1-1995-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Phenol Đơn Hóa Trị Lựa Chọn - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6199-1-1995-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Phenol Đơn Hóa Trị Lựa Chọn - Phần 1 Phương Pháp Sắc Ký Khí Sau Khi Làm Giàu Bằng Chiết
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các fenola liệt kê ở bảng 1 với nồng độ từ 0,1 Pg/l đến 1 mg/l. Dãy nồng độ phụ thuộc vào bản chất của fenola cần xác định và vào phép sắc kí khi sử dụng. Cũng có thể phân tích theo trình tự này các fenola đơn hóa trị khác, tuy nhiên khả năng áp dụng phải được nghiên cứu cho mỗi trường hợp riêng biệt. Chiết một mẫu không lọc với dietylete và làm giàu các hợp chất fenolaic trong chất chiết trong các điều kiện xác định. Sự đánh giá sắc kí khí có dùng hai cột mao dẫn có độ phân cực khác nhau (tách đồng thời) và phát hiện với detector do ion hóa ngọn lửa (FID) hoặc một detector bắt điện tử (ECD) trong trường hợp các fenola đã clo hóa.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6199-1:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định các phenol đơn hoá trị lựa chọn. Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-05-24, 1025/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of selected monovalent fenol. Part 1: Gas chromatographic method after enrichment by extraction
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 8165/1:1992
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/2y50fwrhvgqm7lp/
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page