TCVN 6200-1996 - Chất Lượng Nước - Xác Định Sunfat - Phương Pháp Trọng Lượng Sử Dụng Bari Clorua

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6200-1996 - Chất Lượng Nước - Xác Định Sunfat - Phương Pháp Trọng Lượng Sử Dụng Bari Clorua
  TCVN 6200: 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 9280: 1990 (E)
  TCVN 6200: 1996 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC F9/SC1 thuộc Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục TC-ĐL-CL đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp trọng lượng để xác định sunfat trong nước. Phương pháp này có thể áp dụng để phân tích tất cả các loại nước bao gồm nước biển và hầu hết nước thải công nghiệp. Thông tin về các chất có khả năng gây nhiễu xem điều 8. Có thể xác định được nồng độ sunfat (biểu thị theo SO42-) trong khoảng từ 10 mg/l đến 5000 mg/l khi dùng phần mẫu thử đã xác định (6.1). Có thể xác định được nồng độ cao hơn sau khi pha loãng mẫu thí nghiệm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page