TCVN 6225-3-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Clo Tự Do Và Clo Tổng Số - Phần 3 Phương Pháp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6225-3-1996-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Clo Tự Do Và Clo Tổng Số - Phần 3 Phương Pháp Chuẩn Độ Iot Xác Định Clo Tổng Số
  Phần này của tiêu chuẩn qui định phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số trong nước. Phương pháp áp dụng để xác định nồng độ clo (Cl2) từ 0,01 đến 0,21 mmol/l (0,71 đến 15 mg/l). Có nhiều chất cản trở việc xác định (xem điều 10). Phụ lục B quy định phương pháp chuẩn độ trực tiếp. Phương pháp này thường được dùng để xác định nồng độ clo trên 7 (0,5 mg/l) trong nước uống đã xử lý. Các cloramin: Những dẫn xuất của amoniac khi thế một, hai hoặc ba nguyên tử hidro bằng nguyên tử clo (monocloramin NH2Cl, dicloramin NHCl2 và tricloramin hoặc nitơ triclorua NCl3) và tất cả các dẫn xuất clo hóa của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6225-3:1996
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định clo tự do và clo tổng số. Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số
  • Năm ban hành/Publishing Year 1996-12-07, 2802/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of free chlorine and total chlorine. Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6225-3:2011
  • Tương đương/Adoption ISO 7393/3:1986
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/lu41m4yoe0shu01/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page