TCVN 6226-1996 - Chất Lượng Nước - Thử Sự Ức Chế Khả Năng Tiêu Thụ Oxi Của Bùn Hoạt Hóa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6226-1996 - Chất Lượng Nước - Thử Sự Ức Chế Khả Năng Tiêu Thụ Oxi Của Bùn Hoạt Hóa
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá tác dụng ức chế của một chất thử tới khả năng tiêu thụ oxi của các vi sinh vật trong bùn hoạt hóa. Tác dụng ức chế có thể bao gồm tác dụng tới sự gô hấp và sự dinh dưỡng. Phương pháp này cung cấp thông tin về tác dụng ức chế hoặc kích thích của chất thử tới bùn hoạt hóa sau một thời gian tiếp xúc ngắn (khoảng dưới 180 min). Phương pháp này có thể áp dụng cho các hóa chất tan được trong điều kiện thử. Phải đặc biệt cẩn thận với những chất ít tan trong nước và những chất tiêu thụ hoặc sản ra oxi theo quá trình hóa lý.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page