TCVN 6255-1997-ISO - Xưởng Tuyển Than - Ký Hiệu Sơ Đồ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6255-1997-ISO - Xưởng Tuyển Than - Ký Hiệu Sơ Đồ
  Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu cơ bản để sử dụng trong các sơ đồ (xem ISO 924) và các biểu đồ khác có liên quan đến xưởng tuyển than. Các tiêu chuẩn sau đây cung cấp nguồn trích dẫn cho tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản này các tiêu chuẩn trích dẫn còn có hiệu lực. Tất cả các tiêu chuẩn thường xuyên được soát xét, các thành viên tham gia ký kết tiêu chuẩn này được khuyến khích xem xét khả năng áp dụng bản tiêu chuẩn theo lần xuất bản gần nhất.
  • TCVN 6255-1997-ISO 561 : 1989
  • TCVN/TC 27 Nhiên liệu khoáng rắn
  • Ngày ban hành: 1997
  • Số Trang: 12
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/fokcnt1c7ibx1nf/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page