TCVN 6266-2007 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Lấy Mẫu - Kiểm Tra Theo Dấu Hiệu Loại Trừ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6266-2007 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Lấy Mẫu - Kiểm Tra Theo Dấu Hiệu Loại Trừ
  TCVN 6266:2007 thay thế TCVN 6266:1997;
  TCVN 6266:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5538:2004/ IDF113:2004;
  TCVN 6866:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCV/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Nguyên tắc của phương pháp qui định trong tiêu chuẩn này là dựa trên việc phân loại đơn vị sản phẩm “tốt” hay đơn vị sản phẩm “khuyết tật”. Đơn vị sản phẩm “tốt” là đơn vị đáp ứng các yêu cầu qui định, còn đơn vị sản phẩm “khuyết tật” là đơn vị không đáp ứng được các yêu cầu qui định. Điều quan trọng là mẫu được lấy một cách ngẫu nhiên. Nếu không, các phương án lấy mẫu sẽ không đảm bảo được các điều đã qui định. Xem phụ lục A.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page