TCVN 6272-2003 - Quy Phạm Thiết Bị Nâng Hàng Tàu Biển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6272-2003 - Quy Phạm Thiết Bị Nâng Hàng Tàu Biển
  Qui phạm này áp dụng cho các thiết bị nâng hàng được lắp đặt trên tàu do Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) phân cấp và đăng ký phù hợp với qui định ở Phần 1A “Qui định chung về hoạt động giám sát" cúa TCVN 6259 : 2003 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép". Nếu không có qui định nào khác, các yêu cầu có liên quan của TCVN 6259 : 2003 sẽ được áp dụng cho vật liệu, trang thiết bị, việc lắp đặt và chất lượng chế tạo thiết bị nâng hàng. Nếu không có chỉ dẫn nào khác trong Qui phạm này thì các thiết bị nâng hàng được chế tạo hoặc lắp đặt trên tàu biển trước khi Qui phạm này có hiệu lực vẫn được phép áp dụng các tiêu chuẩn trước đây để chế tạo và lắp đặt chúng. Các thiết bị nâng hàng không tuân theo các yêu cầu của Qui phạm này có thể được chấp nhận, với điều kiện chúng phải tuân theo Qui phạm và Tiêu chuẩn được Đăng kiểm thừa nhận và phải thỏa mãn kết quả thử, kiểm tra do Đăng kiểm yêu cầu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page