TCVN 6276-2003 - Quy Phạm Các Hệ Thống Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Biển Của Tàu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 13, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6276-2003 - Quy Phạm Các Hệ Thống Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Biển Của Tàu
  Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (sau đây được gọi tắt là "Qui phạm") áp dụng cho việc kiểm tra, chế tạo kết cấu và thiết bị nhằm ngăn ngừa ô nhiễm của các tàu biển mang cấp của Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đăng kiểm). Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển nghĩa là kết cấu, thiết bị quy định ở Phần 3,4,7 và các Kế hoạch ứng cứu quy định ở Phần 5,6 Qui phạm này. Trong trường hợp đặc biệt không thể áp dụng yêu cầu bất kỳ nào đó của Qui phạm, thì phải thỏa mãn những yêu cầu khác được Đăng kiểm công nhận dựa trên cơ sở Qui phạm này. Các thiết bị khác của tàu dùng để ngăn ngừa ô nhiễm mà Qui phạm này không yêu cầu lắp đặt, phải thỏa mãn những yêu cầu được Đăng kiểm cho là cần thiết.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page