TCVN 6287-1997 - Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 21, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page