TCVN 6319-2007-ISO - Cao Su Va Cac Loại Latex Cao Su - Xac Dịnh Ham Lượng Mangan - Phương Pháp Quang

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 22, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 6319-2007 thay thế TCVN 6319-1997. TCVN 6319-2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45/SC2 Cao su - Phương pháp thủ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6319:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cao su và các loại latex cao su. Xác định hàm lượng mangan. Phương pháp quang phổ sử dụng natri periodat
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-12-31, 3243/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rubbers and rubber latices. Determination of manganese content. Sodium periodate photometric methods
  • Thay thế/Replace TCVN 6319:1997
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 07780:1998
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/225616138/6319
   
  Last edited by a moderator: Jun 27, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 6319-2007-ISO - Cao Su Va Cac Loại Latex Cao Su - Xac Dịnh Ham Lượng Mangan - Phương Pháp Quang Phổ Sử Dụng Natri Periodat
   

Share This Page