TCVN 6329-2008 - Phương Pháp Xác Định Sulfit Trong Đường Trắng Đường Thô Có Độ Pol Cao Nước Mía

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6329-2008 - Phương Pháp Xác Định Sulfit Trong Đường Trắng Đường Thô Có Độ Pol Cao Nước Mía Và Xi Rô Bằng So Màu Rosanilin
  TCVN 6329:2008 thay thế TCVN 6329:2001;
  TCVN 6329:2008 hoàn toàn tương đương với GS 2/1/7-33:2000;
  TCVN 6329:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Phương pháp này dựa trên phép xác định so màu của SO2, áp dụng cho đường trắng, đường thô có độ pol rất cao, nước mía và xirô mía.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page