TCVN 6355-3-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Cường Độ Uốn

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Apr 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6355-3-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Cường Độ Uốn
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây. Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6355-3:2009
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định cường độ uốn.
  • Năm ban hành/Publishing Year 2009
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Bricks. Test methods. Part 3: Determination of bending strength.
  • Thay thế/Replace TCVN 6355:1998
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/170085/181163/vi_tcvn6355_3_2009.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 16, 2017

Share This Page