TCVN 6377-1998 - Chi Tiết Lắp Xiết - Bulông Và Vít Có Đường Kính Danh Nghĩa Từ 1 Đến 10 mm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6377-1998 - Chi Tiết Lắp Xiết - Bulông Và Vít Có Đường Kính Danh Nghĩa Từ 1 Đến 10 mm - Thử Xoắn Và Momen Xoắn Nhỏ Nhất
  Tiêu chuẩn này quy định phép thử xoắn để xác định mômen xoắn đứt của bu lông và vít có đường kính danh nghĩa từ 1 đến 10 mm, cấp bền 8.8 đến 12.9.Mômen xoắn kế có một thang đo không vượt quá năm lần mômen xoắn đứt nhỏ nhất tương ứng. Sai lệch lớn nhất của mômen xoắn kế không vượt quá ± 7 % mômen xoắn nhỏ nhất được thử.Bu lông hoặc vít chỉ chịu tác động của tải trọng để đạt được mômen xoắt đứt nhỏ nhất trước khi xảy ra sự phá hủy. Kết quả thử không được chịu ảnh hưởng của ma sát ở đầu bu lông hoặc vít hoặc ma sát ở ren.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6377:1998
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chi tiết lắp xiết. Bulông và vít có đường kính danh nghĩa từ 1 đến 10 mm. Thử xoắn và momen xoắn nhỏ nhất
  • Năm ban hành/Publishing Year 1998
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Fasteners. Bolts and screws with nominal diameters from 1 mm to 10 mm. Torsional test and minimum torques
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/638j3u2fnfov4bn/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page