TCVN 6380-2007-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Mã Số Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Sách (ISBN)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6380-2007-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Mã Số Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Sách (ISBN)
  Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập những quy định kỹ thuật cho Mã số tiêu chuẩn cho sách (ISBN) như là một hệ thống phân định quốc tế đơn nhất cho mỗi dạng sản phẩm hoặc lần in ra của một xuất bản phẩm chuyên khảo được một nhà xuất bản riêng xuất bản hoặc sản xuất. Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc, quy tắc cấp và sử dụng ISBN, liên kết siêu dữ liệu đi kèm với việc cấp ISBN và quản lý hệ thống ISBN. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các xuất bản phẩm chuyên khảo (hoặc là những phần hoặc chương riêng của chúng được làm tách riêng sẵn) và một số loại sản phẩm liên quan phát hành rộng rãi. Các ví dụ về các sản phẩm áp dụng và không áp dụng cho trong phụ lục A.
  • TCVN 6380-2007-ISO 2108:2005
  • TCVN/TC 46 Thông tin tý liệu
  • Ngày ban hành: 2007-12-31, 3247/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/25618x49t5waxwj/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page