TCVN 6381-2007-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Mã Số Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Xuất Bản Phẩm Nhiều Kỳ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6381-2007-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu -Mã Số Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Xuất Bản Phẩm Nhiều Kỳ (ISSN)
  Mục ðích của tiêu chuẩn này là quy ðịnh và khuyến khích việc sử dụng mã số ISSN ðể phân ðịnh một cách đơn nhất các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Mỗi mã số ISSN là số phân định đơn nhất cho một xuất bản phẩm nhiều kỳ riêng biệt. Có thể áp dụng mã ISSN cho tất cả các loại xuất bản phẩm nhiều kỳ, không tính ðến việc xuất bản phẩm đó là trong quá khứ, hiện tại hay sẽ được xuất bản trong týõng lai gần, không tính đến cả phương tiện xuất bản. Xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm xuất bản phẩm định kỳ, báo, ấn phẩm hàng nãm (nhý các báo cáo, niên giám, danh bạ...) và tạp chí, tùng thý, kỷ yếu, công trình nghiên cứu, công trình hội nghị ... của các hội.
  • TCVN 6381-2007-ISO 3297 : 1998
  • TCVN/TC 46 Thông tin tý liệu
  • Ngày ban hành: 2007-12-31, 3247/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/sgaga116go0mqog/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page